Verksamhetsområden

 
 
 
 
Fastighetsrätt. Vi har lång erfarenhet av att hantera tvister med koppling till fastigheter, bostadsrättsköp,
fastighetsreglering och miljöskador.

 Kommersiell hyresrätt. Byrån har bland annat företrätt lokalhyresgäster i ett flertal större mål.
 
 Entreprenadrätt. Vid entreprenader blir det ibland fel och utförare och beställare kommer inte överens. Vid tvist är det ofta lönsamt
att anlita en advokat för att få en smidig lösning.

 Skadeståndsrätt. Huvudregeln är att den som orsakat skada också ska ersätta denna.
 
 Processrätt. När en tvist väl gått till domstol eller skiljeförfarande kan det vara tryggt att anlita en advokat
som har god processvana. Vi har processat mål sedan år 2002 när byrån grundades.

 Avtalsrätt. Avtal förekommer vid många olika typer av juridiska frågor. Vid upprättande av avtal bör man anlita jurist för att
säkerställa att det man kommit överens om verkligen gäller.
 
 Köprätt. Alla typ av köp som inte innefattar fastigheter regleras genom köprätt. 

 Fordringsrätt. Vid en fordran mot en gäldenär som inte betalar kan en advokat ofta hjälpa till med att till exempel ansöka om
att sätta gäldenären i konkurs. 

 Internationell privaträtt. Vi har bland annat erfarenhet av att hantera flertalet mål med koppling till Thailand, vilket också
 
 Försäkringsrätt. Vi tar oss an patientskador, personskador och trafiksskador.
 
 
 
Kontakta oss för ett kostnadsfritt första telefonsamtal på 08 678 43 00.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bottom
Fastighets- och bostadsrätt

Del av civilrätten som reglerar ägande, brukande och nyttjande av fastigheter.

Entreprenadrätt

Entreprenadrätt berör förhållandet mellan entreprenören och byggherren. Regleras ofta i standardavtal, t.ex. AB04.

Processrätt

Hur förfarandet vid domstolar och skiljenämnd regleras. Processrätten delas upp i civil, straff och förvaltningsprocess.

Lokalhyra
Tvister avseende hyresförhållandet mellan näringsidkaren och hyresvärden.
Internationell privaträtt

Vilket lands domstolar och lagar är behörig i en  tvist där parterna kommer från olika länder och där avtalet ingåtts i ett tredje?