Varför Vasa?

 
   

Vasa Advokatbyrå strävar efter en kostnadseffektiv och trygg lösning för Dig som klient. Med lång erfarenhet av juridisk rådgivning och processföring kommer vi att göra vårt yttersta för att uppnå det bästa resultatet i Ditt ärende. Självklart hjälper vi Dig med att ansöka om rättskydd.

 

bottom
Fastighets- och bostadsrätt

Del av civilrätten som reglerar ägande, brukande och nyttjande av fastigheter.

Entreprenadrätt

Entreprenadrätt berör förhållandet mellan entreprenören och byggherren. Regleras ofta i standardavtal, t.ex. AB04.

Processrätt

Hur förfarandet vid domstolar och skiljenämnd regleras. Processrätten delas upp i civil, straff och förvaltningsprocess.

Lokalhyra
Tvister avseende hyresförhållandet mellan näringsidkaren och hyresvärden.
Internationell privaträtt

Vilket lands domstolar och lagar är behörig i en  tvist där parterna kommer från olika länder och där avtalet ingåtts i ett tredje?