Om Vasa Advokatbyrå

 
   

Vasa Advokatbyrå grundades år 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson. Vi är en allmänpraktiserande byrå med uppdrag inom främst fastighetsrätt, entreprenadrätt, kommersiell hyresrätt, internationell privaträtt och försäkringsrätt. Vi har även lång erfarenhet av att hantera ärenden med koppling till Frankrike och Thailand. Vi har kontor i Stockholm samt i Mandelieu La Napoule på Franska rivieran. Vi har även samarbete med jurister i Thailand. Varmt välkommen att kontakta oss för en första kostnadsfri telefonkonsultation.

 
Vi följer advokatsamfundets regler.
 
Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm
 
 
 
 
advokatlogo
bottom
Fastighets- och bostadsrätt

Del av civilrätten som reglerar ägande, brukande och nyttjande av fastigheter.

Entreprenadrätt

Entreprenadrätt berör förhållandet mellan entreprenören och byggherren. Regleras ofta i standardavtal, t.ex. AB04.

Processrätt

Hur förfarandet vid domstolar och skiljenämnd regleras. Processrätten delas upp i civil, straff och förvaltningsprocess.

Lokalhyra
Tvister avseende hyresförhållandet mellan näringsidkaren och hyresvärden.
Internationell privaträtt

Vilket lands domstolar och lagar är behörig i en  tvist där parterna kommer från olika länder och där avtalet ingåtts i ett tredje?