In English

 
Welcome to Vasa Law Firm.
 
Vasa Law Firm was founded in 2002 by Per-Ulrik Andersson. Since the start in 2002 the firm has been striving to achive the best possible solutions for its clients. We aim to deliver high results and still be cost effective. The firm works with a wide range of law issues, including real estate, transaction and business law.
 
Please do not hesitate to contact us for a first cost-free contact at 004686784300.
 
   
 
 
bottom
Fastighets- och bostadsrätt

Del av civilrätten som reglerar ägande, brukande och nyttjande av fastigheter.

Entreprenadrätt

Entreprenadrätt berör förhållandet mellan entreprenören och byggherren. Regleras ofta i standardavtal, t.ex. AB04.

Processrätt

Hur förfarandet vid domstolar och skiljenämnd regleras. Processrätten delas upp i civil, straff och förvaltningsprocess.

Lokalhyra
Tvister avseende hyresförhållandet mellan näringsidkaren och hyresvärden.
Internationell privaträtt

Vilket lands domstolar och lagar är behörig i en  tvist där parterna kommer från olika länder och där avtalet ingåtts i ett tredje?